Kurslaboratorium för klinisk fysiologi (LABMED)

Vid avdelning för klinisk fysiologi finns flera möjligheter till klinisk träning. Avdelningen har i samarbete med Fysiologkliniken (SLL) iordningställt 5 olika rum/delar av rum med olika funktionsinnehåll. EKG, arbetsprov, spirometri, ultraljud mm. Både för individuell, gruppvis och klassvis träning och undervisning.

Rummen används framför allt inom utbildning för BMA - inriktning klinisk fysiologi men även flera andra yrkesutbildningar som fysioterapeuter och sjuksköterskor. Även flera forskargrupper utnyttjar delar av lokalerna. 

Samtliga labb är lokaliserade i sjukhuset, C1:82.

Tillgängliga kurslabb

Kurslabb 1 - undervisning klinisk fysiologi

Kurslabb 2 - forskning klinisk fysiologi

Kurslabb 3 - simulatorrum ultraljud

Kurslabb 4 - lunghallen

Kurslabb 5 - Ingrid Edlunds rum

Bokning och information

Profile image

Thomas Gustafsson

Professor/Överläkare
TG
Innehållsgranskare:
2023-07-07