Q&A som verktyg i undervisning

Vill du öka möjligheterna för interaktivitet och kommunikation i din undervisning på ett enkelt sätt som fungerar även för stora grupper? Som lärare på KI har du tillgång till Zoom och Mentimeter för Q&A.

En AI-genererad bild på en grupp studenter som delta i en Q&A session
En AI-genererad bild på en grupp studenter som delta i en Q&A-session. Foto: N/A.

Q&A (Frågor och svar) är ett sätt att erbjuda interaktion i undervisning som är funktionell även med stora studentgrupper. Idén är att skapa interaktivitet på ett enkelt sätt.

Med verktygen som Karolinska Institutet har, Mentimeter, Zoom och Padlet, finns det flera olika interaktionsmodeller:

 1. Läraren ställer en fråga och sedan kan studenterna svara på den.
  • Denna upplägg kan till exempel fungera bra som ett sätt att aktivera studenterna vid början av en föreläsning genom att koppla dagens innehåll det till det som studenterna redan ha lärt.
  • Det kan också användas för att uppmärksamma viktigt innehåll.
  • För att undersöka värderingar.
  • Erbjuda ett formativt sätt att testa sina kunskaper.
 2. Omvänt kan studenterna ställa frågor och funderingar kring innehållet under föreläsningen. I så fall kan metoden användas för att klargöra innehållet och för att reda ut missuppfattningar snabbt.

Q&A i ett digitalt format bjuder på ett några fördelar som är värda att poängtera:

 • Med digitala Q&A kan samtliga studenter svara på frågan.
 • Anonymitet kan erbjudas till studenter som kan påverka vilka studenter svarar och vad man får för svar.
 • Om Q&A inte är anonymt kan svaren användas för att identifiera vilka studenter behöver insatser från läraren för att uppnå lärandemålen.

Systemen som KI erbjuder har helt olika funktioner och brukskvaliteter.

Q&A i Zoom 

Zoom Q&A är en relativt dold funktion inom Zoom som måste aktiveras. Funktionen går ut på att studenterna kan skicka in frågor eller svar till läraren som kan då svaras skriftligt, muntligt, eller raderas. Systemet bjuder på flera fördelar som skulle kunna vara särskilt intressent för lärare som jobbar med större grupper.

 • Q&A-systemet kan lätt hanteras av flera personer. En extra person kan i realtid radera dubbletter på inlägg och även besvarade frågor.
 • Man kan tillåta anonyma frågor och svar från studenterna. Det här kan uppmuntra studenterna att ställa frågor som de känner sig inte helt trygga att ställa annars.
 • Systemet har två olika synlighetsinställningar som du kan göra:
  • Studenternas inlägg visas direkt för de andra studenter (obs, detta rekommenderas ej i kombination med anonymitet). Då finns det möjlighet att slå på en ytterligare funktion där studenter kan prioritera andras frågor som de anser är särskilt intressent.
  • Alternativet är att endast visa studenternas inlägg då de har markerats som besvarats.

Zoom chat

Möteschatten i Zoom kan fungera bra men en nackdel är att tidigare inlägg försvinner från fönstret väldigt snabbt. Det kan vara svårhanterligt med större grupper helt enkelt, och då kan Q&A vara någonting att föredra.

Till skillnad från Zoom Q&A finns det inget sätt att vara anonymt inom möteschatten.

Mentimeter

Mentimeter är i grunden en anonym tjänst. Det som är särskilt bra med Mentimeter är:

 • Det funkar lika bra i en sal som på distans.
 • Det bjuder på flera interaktionsformat (du kan använda det för Q&A, quiz, chatt och även presentationsverktyg).
Louise Grännsjö
2024-02-02