Skip to main content

Utbildningsnytt - nyhetsbrev

Utbildningsnytt är ett nyhetsbrev som funnits på KI sen 2009 och som riktat sig till alla verksamma inom KI:s utbildningar. Sista numret skickades ut i juni 2019. Nyhetsbrevet kommer att ersättas av ett universitetsövergripande brev till samtliga medarbetare på KI från och med hösten 2019.

 

2019

Utbildningsnytt nr 4, 2019

Utbildningsnytt nr 3, 2019

Utbildningsnytt nr 2, 2019

Utbildningsnytt nr 1, 2019

2018

Utbildningsnytt 9, 2018

Utbildningsnytt 8, 2018

Utbildningsnytt 7, 2018

Utbildningsnytt 6, 2018

Utbildningsnytt 5, 2018

Utbildningsnytt 4, 2018

Utbildningsnytt 3, 2018

Utbildningsnytt 2, 2018

Utbildningsnytt 1, 2018

2017

Utbildningsnytt 7, 2017

Utbildningsnytt 6, 2017

Utbildningsnytt 5, 2017

Utbildningsnytt 4 2017

Utbildningsnytt 3 2017

Utbildningsnytt 2 2017

Utbildningsnytt 1 2017

 

Omvärldsbevakning av högre utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitetsläraren (universitetslärarförbundets medlemstidning)

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Inside Higher Ed

University World News