Utbildningsmaterial UBW Anknutna och IDAC

För att få tillgång till systemen UBW Anknutna och IDAC behöver du göra en utbildning. Här hittar du allt utbildningsmaterial som finns framtagen.

Utbildningsföreläsning

Föreläsningen handlar om regelverket som ligger bakom tilldelning av IT-behörigheter samt anknytning till KI.

Du som har gått på föreläsningen kommer att få tillgång till systemet.

 

Föreläsning på KI Play

Föreläsning kring regelverken av behörighetshantering och anknytning går att se via KI Play: Inspelningen av föreläsningen.

AV
Innehållsansvarig:
Amal Velic
2022-01-20