Utbildningskongress 2022: Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace

Utbildningskongressen äger rum 28-29 september 2022.
Mer information om program och plats kommer under april-maj. Registrering öppnar 18 maj.

Program och abstracts

Registrering