Utbildningar riktade mot HR eller chefer

För att KI ska kunna leva upp till kraven som ställs på oss som myndighet och arbetsgivare behöver vi säkerställa och utveckla kompetenser och färdigheter inom HR-området. Läs mer om våra utbildningar.

Utbildningar våren 2022

Utbildning i strategisk lönebildning för HR och AC

Denna utbildning riktar sig till lokal HR (1 HR per institution) och AC som är involverade i lönerevisionsprocessen vid KI.  

Datum: 7 april 2022, kl. 9:30 - 14:30, Campus Solna, Petrénsalen.

Vi kommer att ha tid för gemensam lunch kl. 11:30-12:30 som man betalar själv.

Kursledare: Carolina Ström, Jenny Wärnlund och Åsa Agréus, HR-avdelningen.

Anmäl dig här!

 

Utbildning i Lönebildning och medarbetarsamtal 2

Den här utbildningen vänder sig till dig som är lönesättande chef. Du kommer att få information om lönebildning och hur medarbetarsamtal 2 genomförs, i slutet av utbildningen övar vi på att genomföra samtal med våra fantastiska skådespelare.

Utbildningen genomförs vid 4 tillfällen under våren 2022 (2 på svenska och 2 på engelska). Dom 4  tillfällena är separata och har samma innehåll. Varmt välkommen med din anmälan via någon av länkarna nedan.

Datum: 3 maj 2022, kl. 13:00 - 16:00 (på svenska, digitalt)

Datum: 5 maj, kl. 13:00 - 16:00 (på engelska, digitalt)

Datum: 24 maj, kl. 9:00 - 13:00 (på svenska, digitalt)

Datum: 1 juni, kl. 9:00 - 13:00 (på engelska, digitalt)

Kontakt vid frågor: