Utbildningar för HR och chefer på KI

För att KI ska kunna leva upp till kraven som ställs på oss som myndighet och arbetsgivare behöver vi säkerställa och utveckla kompetenser och färdigheter inom HR-området.

På den här sidan får du en överblick över vilka kurser och utbildningar som erbjuds här på KI.

Ny som chef på KI

Som chef kommer du ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna. Fokuset ligger på att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll som chef och i din framtida chefskarriär.

Läs mer och anmäl dig till Ny som chef på KI

Ny som HR på KI

Fokuset ligger på att ge dig som nyanställd HR eller administrativ chef (AC) grundläggande kunskaper i HR-frågor vid KI. I mån av plats ges även kursen till dig som varit anställd på KI under en längre tid. 

Läs mer och anmäl dig till Ny som HR på KI.

Kurser i Medarbetarsamtal

Utbildningsportal Medarbetarsamtal 1 & 2

Medarbetarsamtal 1 (webbutbildning)

Fokuset ligger på att ge dig en snabbgenomgång och tips på hur du kan lägga upp dina medarbetarsamtal. 

Läs mer och genomför webbutbildning Medarbetarsamtal 1.

Lönebildning och Medarbetarsamtal 2 (MS2)

Fokuset ligger på att öka kunskapen om den lönesättande processen och hur MS2 genomförs vid KI för att öka färdigheten i att genomföra ett bra MS2. Kursen vänder sig till dig som har medarbetare som lönesätts i samtalet mellan chef och medarbetare och till dig som har medarbetare som lönesätts genom förhandling mellan fack och arbetsgivare. 

Läs mer och anmäl dig till Lönebildning och Medarbetarsamtal 2.

Arbetsmiljöutbildningar 

Till arbetsmiljöutbildningar

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM)

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är nytt eller blivande skyddsombud vid KI eller ledamot i arbetsmiljögrupper eller motsvarande.

Anmäl dig till Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar

Utbildningen består av tre moduler och vänder sig till nya/blivande chefer/ledare och till dig inom HR-stöd, samt till dig som mottagit eller kommer motta delegerade arbetsmiljöuppgifter. Kurserna är obligatoriska och ska repeteras vart 5:e år. 

Modul 1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Den här modulen syftar till att ge grundläggande kunskaper i systematisk arbetsmiljöarbete, för att säkerställa att delegerade arbetsmiljöuppgifter upprätthåller en god kvalitet och där du som har en delegation finner tillräcklig kompetens för att bedriva ett välfungerande arbetsmiljöarbete. 

Anmäl dig till Modul 1 - SAM för chefer.

Modul 2 - Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor (OSA)

Den här modulen syftar till att ge grundläggande kunskaper i organisatoriska och sociala aspekter av arbetsmiljön, särskilt avseende arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. 

Anmäl dig till Modul 2 - OSA.

Modul 3 - Laboratoriesäkerhet

Den här modulen riktar sig till dig som är forskningsgruppsledare eller motsvarande och som har eller står inför att erhålla en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter eller motsvarande och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnare ledarutbildningen "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1 - SAM eller "Grundläggande arbetsmiljöutbildning". 

Anmäl dig till Modul 3 - Laboratoriesäkerhet.

Kompetensbaserad rekrytering (webbutbildning)

Efter den här utbildningen ska du kunna rekrytera nya medarbetare till KI. Du får lära dig allt från hur du upprättar en kravprofil, vilka regler vi måste följa när vi rekryterar inom staten, vår rekryteringsprocess på KI och mycket annat. 

Kursen är uppdelad i 6 delar, så att du kan ta varje del när du har tid. 

Anmäl dig till Kompetensbaserad rekrytering här.

Grundkurs i URA-anställningar

Den här kursen riktar sig till dig som är anställd som HR på institution och som handlägger URA-kontrakt. Kursen ger dig en grundläggande förståelse i anställningsvillkor och regler för när personer ska utlandsstationeras vid KI, och ett URA-kontrakt upprättas. Inga förkunskaper krävs. 

Läs mer om utlandstjänstgöring (URA)

Anmäl dig till grundkurs i URA-anställningar

Samverkan för delaktighet vid KI (webbutbildning)

Här får du en kort introduktion och genomgång över KI:s samverkansavtal, varför vi samverkar, vilket ansvar chefer har och vilket ansvar medarbetare har, samt vad en gör om samverkan inte fungerar.

Genomför Samverkan för delaktighet vid KI.

Läs mer om aktuella utbildningar under höstterminen 2023 och vårterminen 2024 i utbildningsportalen -  Learning HUB.

Julia Linder

HR-specialist
Kompetensförsörjning
UF Universitetsförvaltningen
JL
Innehållsgranskare:
2023-08-07