Utbildning vid MMK

Grundutbildningsansvarig vid MMK är Wilhelmina Ekström.

Aktuella utbildningar

ASC, utbildning på Akademiskt Specialistcentrum

Examination

Formativ bedömning

Forskningsanknuten utbildning

Jämställdhet, lika villkor

KTC - Kliniskt TräningsCentrum Solna, BioClinicum J3:30

Kursplan

Revidering av kursplan

Instruktioner för revidering av kursplan finns på sidan För lärare på läkarprogrammet under rubriken "Process för läkarprogrammets kursplanerevideringar inför VT20".

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan för utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå vid MMK

LADOK

Läkarprogrammets organisation

Pedagogiska kurser

Undervisning och Lärande vid KI

Undervisning och lärande (UoL) är Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet. Enhetens övergripande syfte är att bidra till den pedagogiska utvecklingen av KI:s utbildningsuppdrag.

Centrum för lärande och kunskap, numera under UoL

CLK är KI:s strategiska instrument för pedagogisk innovation och excellent utbildning. CLK erbjuder en rad kurser och workshops för dig som undervisar vid KI.

Centrum för klinisk utbildning, CKU

CKU har övergripande och samordnande ansvar för KI:s verksamhetsintegrerade/verksamhetsförlagda utbildning (VIL/VFU) i hela länets hälso- och sjukvård.

IKT-pedagogernas kurser för undervisning, numera under UoL

Bibliotekets IKT-pedagoger erbjuder kurser och workshoppar för lärare som ger möjlighet till introduktion eller fördjupning av verktyg inom IKT, Informations- och Kommunikationsteknologi.

TEAK - Teaching in English

  • TEAK - Teaching in English at Karolinska Institutet är en kurs i engelska språket i tre nivåer för undervisande personal vid Karolinska Institutet. Kursen ges i lokaler på Campus Solna.

De olika nivåerna är grundkurs (step 1), fortsättningskurs (step 2) och fördjupningskurs (step 3). Efter ett genomfört språktest, delas deltagarna in i grupper, baserat på nivå efter genomfört språktest

Pedagogiska tidskrifter

Det lättaste är att i sökverktyget söka fram en av tidskrifterna klicka sig fram till tidskriften (här får du fram länkar till artiklarna i senaste numret) lokalisera en sök-ruta, försäkra dig om att "search within this journal" är iklickat, skriv in ditt sökord, eventuellt begränsa sökningen till de senaste fem åren exempelvis.

Ett alternativt sätt är att använda Google-scholar (https://scholar.google.com) . Om du är inloggad på jobbet, eller via VPN- till sll elller KI kommer länk till hela artikeln upp till höger om titeln. Det som är intressant med Google-scholar som sökmotor är att den lär sig vad du söker på, och så småningom kommer alltfler relevanta artiklar att dyka upp i dina sökresultat. Problemet är att det kan hända att du inte kommer åt artikeln. Oftast kommer man dock åt abstract, vilket möjliggör att du kan göra en bedömning om det är en artikel du väldigt gärna vill ha. KI's bibliotek har bra avtal och någon kollega med tillgång till KIBs databas kan också hjälpa dig att få fram en artikel.

Studentinflytande

Studierektor

Gabriella Jansson Palmer, studierektor Klinisk medicin inriktning kirurgi, T7, Läkarprogrammet

Styrdokument

ALF-avtalet

Stora delar av studenternas utbildning sker på regionens sjukhus, i öppenvården och i kommunernas omsorgsverksamheter. KI:s enskilt viktigaste samarbetspartner är SLL. Samarbetet bygger på det så kallade ALF-avtalet som reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning.

Utbildningsnytt

Utbildningsnämnden vid MMK

Utbildningsnämnden vid MMK ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Protokoll från utbildningsnämndens möten