Utbildning i UBW Anknutna

UBW Anknutna är systemet där all data om anknutna hanteras. Du som är chef eller administratör måste göra en utbildning för att få tillgång till att arbeta i systemet.

Utbildning för chefer och prefekter

Chefer på alla nivåer behöver jobba i UBW Anknutna men behöver inte gå lärarledd utbildning. Med chef menar vi chefer med delegerat ansvar inom verksamhet, personal och ekonomi.

Föreläsning kring regelverken av behörighetshantering och anknytning går att se via KI Play: Inspelningen av föreläsningen.

Instruktionsfilmer för hur man jobbar i UBW Anknutna finns på KI Play. Logga in och klicka på taggen "chef" för att hitta filmerna som är relevanta för dig som chef.

 

Länk till KI play kanalen här