Utbildning för KI:s tentamensvakter

Här kan du anmäla dig till en nätbaserad utbildning för tentamensvakter. Utbildningen omfattar salstentor, både digitalt i Inspera och på papper.

Varje institution ansvarar själv för att anlita tentamensvakter vid examinationerna. Det är också institutionerna som har ansvaret för att tentamensvakterna har den kompetens som behövs enligt examinationsreglerna.

Som ett stöd har Enheten för undervisning och lärande (UoL) tagit fram en digital utbildning för tentavakter. Utbildningen omfattar salstentor, både sådana som görs digitalt i Inspera och sådana som ges på papper.

Ta del av listan över tentamensvakter

När någon har gått utbildningen som tentamensvakt kan hen ange sina kontaktuppgifter i ett formulär, sist i kursen. Kontaktuppgifterna sammanställs i en lista som alla som anlitar tentamensvakter på KI kan få tillgång till. Du använder samma formulär för att ange att du vill ha tillgång till listan som för att anmäla någon till utbildningen.

Obs! Eftersom dokumentet innehåller personuppgifter behöver du, enligt IT-avdelningens regler, ha slagit på multifaktorsautentisering.

Registrera personer till kursen för tentamensvakter

Du måste logga in på sidan för att kunna se formuläret. Det gör du genom att klicka på Logga in (längst uppe till höger i fönstret). Därefter syns formuläret under den här texten lite längre ned på sidan.