Uppdateringar och kända fel

Här samlar vi information om åtgärder, kända fel och buggar av ki.se i Drupal 8.

Kända fel och besvärligheter

Här ser du de vanligast förekommande frågorna vi får. De flesta av dessa saker är fel som är rapporterade och ska åtgärdas.

Alla fyra subsajter (ki.se, nyheter.ki.se, utbildning.ki.se och medarbetare.ki.se)

  • Pubmed har ändrat default till att det är ett snedstreck / i slutet av länken så att den ser ut så här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32540963/ och då fungerar inte längre pubmed-länken att lägga in i Drupal. Tillsvidare funkar vissa Pubmedlänkar om sista snedstrecket tas bort. Ska åtgärdas i slutet av augusti.
  • När du lägger till flera grupper från IDAC på en nyhet eller kalenderhändelse, så listas noden flera gånger, viktigt att veta att det alltså inte finns flera versioner, det ser bara ut så.
  • Man måste logga in i alla subdomäner, på både svenska och engelska, var för sig. Det vill säga om du är inloggad på utbildning.ki.se och ska redigera/skapa en engelsk sida så ska du logga in även på education.ki.se.
  • Organisationslistor listar inte personer i bokstavsordning.
  • iCal på events hämtar fel tid om man använder Outlook. I t ex Googles och Apples mejlprogram fungerar det. 

Medarbetare.ki.se

  • Låsta nyheter och kalenderhändelser syns bara på startsidan, inte på landningssidor där det ligger widgets som ska hämta dessa nyheter. Är nyheten/eventet enbart riktat, så fungerar det överallt. 

Profilsidor

  • Ändringar som görs i IDAC avseende besöksadresser slår inte igenom.
  • Organisationslistor ligger inte i bokstavsordning.
  • Personer saknas i organisationslistor, fast det står rätt på profilsidan.

Uppdateringar av ki.se

Öppna verkstäder för redaktörer

Ta med din dator och kom till en verkstad. Du jobbar med ditt eget innehåll och webbteamet är på plats för att svara på frågor och hjälpa till.