Unit4 Tasks Manual

Mobilappen Tasks från Unit4 används främst för attestanter så att inkommande leverantörsfakturor som är utskickade från UBW kan åtgärdas.
Menyerna kan se lite olika ut beroende på vilken typ av enhet man öppnar appen i och vilka inställningar man har gjort i appen.
Appen kan förändras från leverantören som inte KI är ansvarig för.

OBS! För att logga in måste du vara ansluten mot VPN (eller vara uppkopplad mot eduroam).

Manualer på hur du loggar in på VPN via olika enheter hittar du här: https://ki.se/medarbetare/vpn-tjanst.

Inloggning till Tasks uppgifter behöver man ett lösenord till UBW. Kontakta supportsystems@ki.se om ert lösen inte är giltigt eller om ni inte varit attestant innan och behöver lösenord till appen.

Inloggning för AnyConnect från CiscoNedan visar inloggning i Cisco AnyConnect för Android. Starta appen AnyConnect

Skärmbilder från App Tasks
Skärmbilder Foto: N/A

Aktivera AnyConnect VPN.
 

Skärmbilder från App Tasks
Skärmbilder Foto: N/A

Skriv in KI-lösenordet till din användare.

Skärmbilder från App Tasks
Skärmbilder Foto: N/A

Hämta din kod från mobilappen Authenticator. Klicka på koden så kopieras den till urklipp i mobilen.
Klicka på platsen för koden och håll kvar så att klistra in visas.
Klistra in koden.
Man kan även skriva in koden man får från Authenticator. Tänk på att koden är giltig max 30 sek beroende på hur lång tid det redan gått när koden visas

.

 

Appen Tasks

I appen Tasks kan du som attestant se detaljer och fakturabild för dina fakturor innan du attesterar.

Printscreen
. Foto: N/A

Skriv in URL  https://ubwweb.ki.se/UBWProd-webservices/service.svc

och gå vidare genom att klicka på fortsätt

Printscreen
. Foto: N/A

Skriv in din user (oftast ditt KI-ID) och lösenordet du har fått till UBW.
Klicka på inleverans.

Skärmbilder från App Tasks
Skärmbilder Foto: N/A

Bilden visar exempel på hur en fakturalista ser ut när den är öppnad. Här ligger de fakturor som du har fått för attest.
Klicka på den faktura du vill se mer info om och attestera.

Skärmbild
. Foto: N/A

Här visas mer info om fakturan. För att gå tillbaka till föregående bild klicka på vänsterpilen längst upp till vänster på skärmen.
Längst ner i bilden till höger finns funktionen för att attestera. Klicka på den om du vill attestera.

Skärmbild
. Foto: N/A

Svep till höger för att komma till skärmen där fakturabilden kan tas upp. Klicka på bilden så får du upp olika val på program där du vill öppna fakturabilden med.
Svep ytterligare så kommer Detaljerad information om kostnaden upp.
Svep en till så kommer logg över arbetsflöde upp. Där kan man se var fakturan har varit och vilka åtgärder som har gjorts.

Attestera längst ner till höger

Skärm bild från appen Tasks
. Foto: N/A

När du har attesterat så kommer en stämpel upp på fakturan i listan. Den ligger kvar tills listan uppdaterats.