Undervisa studenter med funktionsvariation

På Karolinska Institutet har vi ett stort antal studenter med olika funktionsvariationer. Det är viktigt att ha det med sig vid produktion av undervisningsmaterial för att alla ska få studera på lika villkor. Vi vill med denna sida ge information, tips och stöd rörande olika funktionsvariationer och vad du som lärare kan tänka på i undervisningssituationen eller vid produktion av undervisningsmaterial.