UF-stab

Inom universitetsförvaltningens administrativa enhet handläggs bl.a. frågor rörande ekonomi, personal och lokaler för universitetsförvaltningen.

Enhetens huvuduppgift är att ge universitetsförvaltningens chefer och medarbetare råd, stöd och service inom områdena personal, ekonomi och intendentur. Vidare ska enheten verka för att den information som tas fram håller hög kvalité och underlättar beslutsfattandet inom förvaltningen.

Personal

Strategiskt och operativt stöd inom samtliga personalområden till UF:s chefer såsom

 • personalplanering och rekrytering
 • avtals- och lönefrågor
 • arbetsrättsliga frågor
 • rehabilitering
 • samverkan
 • arbetsmiljö mm.

Ekonomi

Ansvarar för förvaltningens

 • budgetprocess
 • ekonomiska uppföljning och analys
 • attestregelverk
 • rutiner inom EA-området
 • behörigheter (Agresso) samt beställare och godkännare (EFH)
 • hyresavtal (tecknande och uppsägningar)
 • betalkort (Eurocard), både ansökning och beviljande
 • samordning av verksamhetsplanerings- och budgetarbete
 • samordningsansvar gällande US (styrelserna) och UL (universitetsledningen)
 • centrala ekonomiadministration.

Intendentur

Ansvarar för förvaltningens

 • inköpssamordning
 • avtal angående städningen i de lokaler där förvaltningens personal är placerad
 • inköp av möbler och växter (avtal)
 • kopiatorer och skrivare (avtal)
 • samordning av lokalplaneringsfrågor och flyttar
 • samordning av den administrativa hanteringen av parkeringstillstånd (årskort)
 • samordning av inköp avseende kontorsmaterial tillika tilldelning beställningsrätt av kontorsmaterial
 • brandsäkerhet.

Tomas Högberg

Administrativ chef

Support Systems

Support Systems förvaltar och utvecklar processer samt ger verksamhetsstöd för administrativa system; Ekonomi, Inköp, HR, Identiteter och KI-gemensamma forskningsnära system.

Alla frågor kan skickas till supportsystems@ki.se. Här hittar du mer om de verksamhetssystem som vi förvaltar.

Medarbetare

TH
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2022-10-20