UBW-Handboken

Här hittar du länkar till avsnitten i UBW-handboken.

För ekonomer

Den här delen av handboken avgränsas till att behandla de ekonomiadministrativa delarna av systemet och vänder sig huvudsakligen till ekonomiadministrativ personal på KI.

För e-handeln

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Alla fakturor som kommer till KI hanteras digitalt i vårt ekonomi- och affärssystem UBW Unit 4 Business World (fd Agresso). Här hittar du mer information om hur du hanterar dina leverantörsfakturor i UBW Web om du är godkännare, attestant eller ekonom.