Ta emot studenter på Erasmuspraktik

Många studenter kontaktar KI och är intresserade av att göra praktik inom Erasmus+

Många institutioner får direktförfrågningar från studenter som önskar göra ett ”traineeship”/forskningsprojekt inom Erasmus+. Det är förstås helt frivilligt att göra så och då dessa studenter kommer utanför avtal för studentutbyte har de inte rätt till den service som utbytesstudenter har. Om ni tar emot en sådan student så skrivs allt pappersarbete på direkt av ansvarig person på institutionen.

Klicka här för mer information.

Studenten täcks av försäkringen, ”Student IN” från Kammarkollegiet under den period ni står som värd för studenten.