Styrning och ledning Informationshanteringsprogrammet

Styrgruppen beslutar för programmet Informationshantering på KI. Programledningen arbetar med att genomföra besluten och ger stöd till projekten inom programmet. Kontakta gärna programledningen om du har frågor om programmet eller vill diskutera dess delar​.

Programledning

Jonas Molander

Programledare
UF Universitetsförvaltningen

Mikael Wettercrantz

IT-arkitekt
UF Universitetsförvaltningen

Sofie Albinsson Cantwell

Avdelningschef
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
UF Universitetsförvaltningen

Styrgrupp

Anders Gustafsson

Ordförande och sponsor för informationshanteringsprogrammet

Anna Martling

Dekan KI Nord

Christer Höög

Dekan KI Solna

Maria Watter

Chef Undervisning och Lärande

Joakim Winter

IT-direktör

Rickard Sandberg

Professor
C5 Cell- och molekylärbiologi

Patrik Magnusson

Senior forskare
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Björn Kull

Enhetschef Grants Office
08-524 860 35

Johan Askling

Professor/överläkare
K2 Medicin, Solna