TE Plan

TE Plan är en modul inom TimeEdit för planering av lärarnas tjänster och bemanning av kurserna.

Några exempel på vad TE Plan kan tillhandahålla:

  • En kursöversikt som ger en total överblick över kursernas bemanning
  • En tydlig och strukturerad översikt över den enskilde lärares sammanlagda arbetstid, fördelat på undervisningstid och övriga arbetsuppgifter såsom forskning och kompetensutveckling eller administrativa arbetsuppgifter.
  • Möjligheten att jämföra planerad tid med det som är schemalagt i TE Core
MP
Innehållsgranskare:
Mathias Pettersson
2023-09-14