Schemaläggning i TimeEdit för er som grupp

Om ni som grupp på en institution vill komma igång med schemaläggning i TimeEdit så finns KI:s supportorganisation för TimeEdit tillgängliga för att stötta er.

Komma igång med TimeEdit för schemaläggning
Komma igång med TimeEdit för schemaläggning Foto: N/A

För att komma igång med TimeEdit för schemaläggning sker detta normalt genom följande steg:

 

 1. Ett kick-off möte där de som kommer att vara inblandade i schemaläggning i din grupp träffar representanter från KI:s supportorganisation för TimeEdit. Detta för att diskutera igenom allmänna frågeställningar samt nästkommande steg i processen.
   
 2. Samtliga deltagare går i sin egen takt den grundläggande nätutbildning gällande schemaläggning i TimeEdit
   
 3. Deltagarna träffar åter representanter från KI:s supportorganisation för diskussion gällande eventuella följdfrågor på utbildningen. Vidare diskuteras hur ni skarpt ska komma igång med schemaläggning på lämplig/lämpliga kurs/kurser.
   
 4. Under schemaläggningsprocessen finns supportorganisationen tillgänglig för stöd.
   
 5. När ni har kommit igång med schemaläggningen, utvärderar vi hur det har gått. Detta görs dels för att komma fram till om ytterligare stöd kan ges till er, samt hur processen eventuellt kan förbättras för framtida arbetslag som vill komma igång med schemaläggning i TimeEdit.
   

Kontakta TimeEdit-support@ki.se för att boka in ett kick-off-möte (steg 1).

MP
Innehållsgranskare:
2023-03-15