Anvisningar till anställningsordningen för lärare vid Karolinska Institutet

Anvisningarna till anställningsordningen för lärare vid Karolinska Institutet kompletterar Anställningsordningen för lärare vid Karolinska Institutet (1-337/2021).

  • Diarienummer: 1-23/2022
  • Dnr föreg. version: 1-40/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: -
  • Revidering med avseende på: Ny anställningsordning som träder i kraft 2022-02-01

Sammanfattning av föreskrifterna

Karolinska Institutets (KIs) karriärsystem utgör en konkurrensutsatt karriärväg för lärare och forskare inom KI. Karriärsystemet ska präglas av transparens och tydlighet – det ska stå klart både för de som befinner sig inom och utanför systemet vad som krävs för avancemang. Tillsättnings- och utvärderingsprocesserna ska vara transparenta, tydliga och pedagogiskt utformade.