Biträdande lektor

Biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som introducerades under 2018 istället för den tidigare titeln forskarassistent.

Syftet med anställningen är att ge unga forskare möjlighet under anställningsperioden att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan bli prövad för en befordran till lektor. Anställningstiden för ett biträdande lektorat kan variera från fyra till sex år. Anställningstiden fastställs av institutionen vid annonsering av tjänsten. Anställningen kan förlängas med högst två år på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Det kan även i enskilda anställningsärenden läggas till ytterligare behörighetskrav och bedömningsgrunder.