EURAXESS

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

EURAXESS webbportal

På portalen hittar forskare lediga jobb inom forskning och utveckling, finansieringsmöjligheter och praktisk information om att arbeta i Sverige och Europa. Där finns också information och verktyg för karriärutveckling.

Portalen riktar sig även till universitet, entreprenörer och företag och erbjuder kostnadsfri annonsering av jobb och ger möjlighet att hitta partners inom olika forskningsprojekt.

Alla tjänster på EURAXESS Portal tillhandahålls gratis!

EURAXESS Sverige www.euraxess.se

EURAXESS Europa https://euraxess.ec.europa.eu

Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code) och HR-strategin för forskare (HRS4R) vid KI

Karolinska Institutet har erhållit EU-kommissionens erkännande HR Excellence in research. Utmärkelsen visar att Karolinska Institutet bland annat är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden, har en god arbetsmiljö och löpande strävar efter att utveckla dessa. En förutsättning för att få utmärkelsen är att KI implementerar den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code).

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

 

EURAXESS Service Centre vid KI

International Staff Services vid Karolinska Institutet är ett EURAXESS Service Centre och erbjuder information, råd och stöd både till forskaren och till institutioner för mottagande av gästforskare och internationell personal.

För internationell personal: International Staff portalen vid KI

För mottagande institutioner: International Staff Services för HR
 

Karriärservice vid KI

Karolinska Institutet Karriärservice förbereder studenter, doktorander, postdocs och forskare för en framtida karriär, inom eller utanför akademin. Karriärservice erbjuder seminarier, workshops och webbaserat karriärstöd. Karriärservice erbjuder också en doktorandkurs med inriktning på karriärutveckling och finansierar praktikprogram för både doktorander och postdoktorer.

KI Karriärservice