Policy för ledarskap och medarbetarskap

Karolinska Institutets vision och värdegrund är utgångspunkt för policyn för ledarskap och medarbetarskap på KI. Policyn speglar regeringens uppdrag och universitetets ambition att skapa en gemensam kultur som stödjer KI:s övergripande uppdrag att genom utbildning och forskning arbeta för alla människors hälsa.

  • Diarienummer: 1-76/2022
  • Dnr föreg. version: 2-948/0920
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Policy
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Juridiska avdelningen, administrativa chefer med flera
  • Revidering med avseende på: Strategi 2030, en sammanhållen policy för ledarskap och medarbetarskap

Sammanfattning av policyn

Som arbetsgivare ska KI präglas av professionella ledare och medarbetare som tillsammans bär upp KI:s värdegrund. Våra medarbetare utgör basen i en tillitsbaserad organisationskultur som präglas av kunskap, välvilja och integritet. Delaktighet, öppenhet, respekt och en inkluderande attityd mot varandra ska främja dialog, lika villkor och på alla nivåer. KI:s medarbetare, chefer och ledare är centrala för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillsammans uppnå våra gemensamma mål med kreativitet, passion och ansvar. För att kunna attrahera, behålla och utveckla duktiga medarbetare ska KI vara ett banbrytande universitet, ett engagerat lärosäte och en modern arbetsplats där våra medarbetare känner förtroende för varandra och för sina chefer och ledare. Grunden för en sådan arbetsplats är ett gott ledarskap och dedikerade medarbetare som vill bidra med kunskap, engagemang och ansvarstagande för sina egna uppgifter samt för verksamheten och KI som helhet.

Policyn i sin helhet