Mentorskap

Syftet med mentorskap är att stärka yrkesrollen genom personlig och professionell utveckling samt att skapa nätverk och dela erfarenheter. På denna sida kan du hitta information om mentorprogram för chefer samt inspiration och övningar för att komma igång med mentorskap, oavsett om det är inom ett program eller ett eget initiativ.

Stöd för mentorer och adepter på KI

Självklart går det utmärkt att skaffa dig en mentor/adept även om du inte deltar i ett arrangerat mentorprogram. 

I syfte att ge stöd, inspirera och ge praktiska tips till mentorprogram eller enskilda medarbetare på KI har vi tagit fram fyra filmer med relaterat arbetsmaterial. Dessa kommer du åt genom att scrolla ner på denna sida och logga in med ditt KI-ID . Du kan återkomma till filmerna och materialet när du vill. Kanske har du tips och idéer på hur det kan utvecklas ytterligare? Tveka inte att höra av dig med erfarenheter och förslag. 

STHLM mentorskapsprogram 

Programmet arrangeras av lärosäten inom Stockholmsregionen där adepter och mentorer matchas över lärosätesgränserna.

Program pågår - nästa programstart  mars 2023. 

Syfte

Att utveckla chefer till bättre ledare och bygga relationer och nätverk genom externt erfarenhetsutbyte mellan universitet och högskolor. Medverkande lärosäten är: Försvarshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Konstfack och Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Omfattning

Programmet löper under 1 år. Adept och mentor träffas ca en gång per månad (ca 8 – 10 gånger) under året eller enligt överenskommelse. Programmet inleds med en uppstartsträff där ramarna för hur en mentor och en adept kan arbeta ihop beskrivs. Adepten ansvarar för att boka träffar med sin mentor. Efter ca ett halvår arrangeras ett kortare läroverksspecifikt avstämningsmöte. Programmet avslutas med en gemensam träff med middag med alla deltagande mentorer och adepter.

Målgrupp

Nya och erfarna chefer med personalansvar.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
SH
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2023-03-04