Grupputveckling på KI

Är du som chef på KI intresserad av att utveckla ditt team?

Att utveckla chefer och medarbetare i en grupp är en viktig förutsättning för både en optimal arbetsmiljö för alla samt verksamhetens effektivitet och resultat. 

Vi har utvecklat verktyg och processer för att stödja teambildning och lärande i arbetsgrupper.

Kontakta oss så gör vi en gemensam behovsanalys. 

Produktblad

Profile image

Sandra Helminen

Ledarskapsspecialist
2024-04-23