Framtidens Akademiska Ledare - FAL

FAL är ett slutet ledarprogram för forskargruppsledare och lärare. CLINTEC och Labmed samordnar detta program gemensamt och på denna sida kan du som deltagare från dessa två institutioner hitta kort information om varje moduls tema med innehåll.

Ledarskapskursen FAL är nu avslutad. De moduler som ingick i kursen kan ni läsa om under rubriken "avklarade moduler"

Kontaktpersoner

Labmed

CLINTEC

Profile image

Pille Ann Härmat

Administrativ Chef

Avklarade moduler

Modul 1 – Hur styrs ett universitet?

4-5 maj, 2021

En introduktion till FAL och vad programmet innebär, samt kunskap kring att vara akademisk ledare på en övergripande nivå, KIs ledarskapsfilosofi och strategi 2030.

I denna modul kommer FAL introduceras och temat inledningsvis handla om:

  • Vad är FAL?
  • Övergripande kring ledarskap på KI.
  • Strategi 2030.
  • Hur styrs ett Universitet?

Modul 2 - Ekonomi

7 september (fm), 9 september och 15 september

Ekonomispelet är en ekonomikurs utvecklad vid Uppsala universitet som vänder sig till chefer inom högskolevärlden. Genom att delta i spelet kommer du att få lära dig centrala begrepp inom företagsekonomi samt förstå det ekonomiska kretsloppet vid ett universitet/högskola. Spelledare är Maria Andersson, UU.

Vi startar med kaffe/te och smörgås från kl. 08.30. Programmet startar kl. 09.00 och då är det viktigt att alla är på plats. Dagen slutar senast kl. 17.00.

Modul 3 - HR och rollen som arbetsgivare

18-19 november, 2021

I denna modul går vi djupare in på:

  • Arbetsgivarrollen på KI.
  • Anställningsformer.
  • Arbetsrätt i praktiken.
  • Vi kommer även att prata om hur du som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö.

Agenda - modul 3

Modul 4 – Ledarskap och jämställdhet inom akademin

10-11 mars, 2022. Vår Gård, Saltsjöbaden.

Vi kommer till exempel gå in djupare på områdena inom genus, makt och normer. Föreläsare under modulen kommer bland annat vara Eva Amundsdotter, SU och Christina Björklund, KI. 

Modul 5 – Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Två heldagar (09.00-17.00). 16-17 maj ELLER 30-31 maj, 2022. TUFF ledarskapsträning, Östgötagatan 16, Stockholm

Inför denna modul kommer vi dela in gruppen i 2 mindre grupper. Du ska alltså delta två heldagar någon av datumen ovan. Anmälningslänk kommer via mail.

Arrangör: Tuff ledarskapsträning.

Syftet med dagarna är att du ska få en konkret bild av vad ett tillitsbaserat ledarskap innebär i praktiken. De två dagarna innehåller intensiv praktisk träning på grundläggande förmågor avgörande för att frigöra andras ansvarstagande och engagemang. Du kommer att bli skickligare på att coacha och ge feedback på ett sätt som ger effekt.

Dessa dagar är en process där varje moment bygger på föregående och där du steg för steg tränar din förmåga att vara en tillitsbaserad ledare så det är viktigt att du kan vara närvarande fullt ut under båda dagarna.

Modul 6 - Att vara ledare inom akademin, forskningsfinansiering, innovation och etik

29 september, Biomedicum Solna

9-12.00 Workshop kring tema: ”Från kunskap till nyttiggörande”  ”From knowledge to impact…
Björn Kull, Avdelningschef Grants Office,
Lotta Lindqvist, EEO
Lilian Wikström VD KI Innovation

12-12.45 Lunch Svarta Räfven

13-15.00 Etikrådets arbete, diskussioner om forskningsetik, etiska frågeställningar m.m.                      
Anders Ekbom, Professor
Claes Frostell, Professor

15-17.00 Mingel och fortsatt diskussion.

Modul 7 - Krishantering och kommunikation

23-24 november 2022

Hotel J, Nacka.

Agenda

PA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-12-01