Chefsutbildningar & ledarskapsprogram

Karolinska Institutet erbjuder utvecklingsmöjligheter för chefer och ledare i form av utbildningar och program för olika målgrupper. Varmt välkommen med din anmälan.

Illustration över chefsutbildningar och ledarskapsprogram.
Illustration över chefsutbildningar och ledarskapsprogram. Illustratör: Julia Linder.

Ny som chef på KI

Som chef kommer du ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna. Fokuset ligger på att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll som chef och i din framtida chefskarriär.

Läs mer och anmäl dig till Ny som chef på KI. 

Interna forskningsinriktade chefs- och ledarskapsutbildningar

  • Leading Research Projects, LRP (Projektledning för forskningsledare, PFL)
  • Forskarhandledarutbildning
  • Ledarskap för forskargruppsledare
    Programmet ges på engelska och syftar till att stödja våra lovande forskargruppsledare i deras utveckling att bli framgångsrika forskargruppsledare som kan leda medarbetare mot en konkurrenskraftig forskningsvision.

Interna chefs- och ledarprogram

KI:s Högre Ledarskapsprogram (KIHLP)

Rektorn på KI är värd för KIHLP som är ett återkommande och obligatorisk program för (dekaner), prefekter, pro-prefekter, administrativ chefer, avdelningschefer på GVS samt verksamhetschefer. Detta program anordnas av KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Produktblad

Framtidens Akademiska Ledare (FAL) In-house program

En eller flera Institutioner tillsammans kan ta sig an att anordna FAL för sina akademiska chefer och lärare. Syftet är att vaska fram, stödja och utveckla akademiska ledare för den egna institutionen och för KI-övergripande uppdrag inom kärnverksamheten. Målgruppen är akademiska chefer och ledare inom värdinstitutionen. Detta program anordnas av värdinstitutionen i partnerskap med KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Produktblad

Mellanchefsprogram (MCP)

Universitetsdirektören är värd för MCP som är ett återkommande program för mellanchefer på GVS, KM, KIB, UoL, Core Facility och Lab Managers samt mellanchefer på administrativa funktioner på Institutionerna. Detta program anordnas av de verksamheter som nominerar chefer i partnerskap med KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Produktblad

Kontakt KIHLP, FAL och MCP

Sandra Helminen, ledarskapsspecialist

Motiverande ledarskap (7,5 hp) 

Kursen ger grundläggande kunskap och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap, med fokus på att initiera, facilitera, och utvärdera utveckling och förändring utifrån teorierna MI och OBM. 

Läs mer och anmäl dig till kursen 

Produktblad

Urval av rekommenderade externa utbildningar

Profile image

Sandra Helminen

Ledarskapsspecialist
Profile image

Julia Linder

Huvudsamordnare HR:s centrala utbildningar riktade åt KI:s ledning, chefer och HR.
+46852486665