Färdplan, KI RIMS framåt

Nu är KI RIMS igång, men vad händer framöver? Här kan du följa med i den fortsatta utvecklingen av KI RIMS och se när nya funktioner beräknas släppas.

Roadmap, KI RIMS

KI RIMS öppnas upp stegvis för användning. Från den 25 oktober 2023 kan du logga in med ditt KI-ID och se den samlade information som finns om dig och din forskning, samt redigera och lägga till. Den 14 december släpptes nya profilsidor på ki.se som använder informationen som ligger i KI RIMS. Införandet och utvecklingen av funktioner och tillämpningar löpande sker löpande. I bilden ovanför illustreras de olika datumen och i texten nedanför kan du läsa mer om vad som har hänt hittills och vad som händer framöver.

Vad händer framåt? 

December 2023 – april 2024 – Information om forskargrupper förs över till ki.se

I december öppnades möjligheten att publicera nya gruppsidor för grupper som finns i KI:s organisationsträd på ki.se, där en del av informationen hämtas från KI RIMS. Då startade ett arbete med att successivt föra över information från nuvarande gruppsidor till nya sidor, samt granska och publicera de nya sidorna och sedan stänga ned de gamla. Det här arbetet kommer initialt att drivas av projektet i nära samarbete med företrädare för institutionerna med flera, och kommer att pågå en bit in i 2024.  

~ Mars 2024

Någon gång i mars 2024 kommer det vara möjligt att hitta rätt information på ki.se med hjälp av en ny filtreringsfunktion.

Kontinuerligt

Utbudet av CV-mallar och publikationslistor samt olika typer av rapporter kommer att byggas ut efterhand och utifrån uttryckta behov.

 

Vad har hänt?

25 oktober 2023 - KI RIMS öppnades upp

Sedan 25 oktober 2023 kan alla med ett KI-ID logga in i KI RIMS. Du kan gå in och se den information om dig som har hämtats från olika system både inom och utanför KI. Du kan också redigera informationen om dig själv. Du som är forskare kan bland annat använda KI RIMS för att hantera dina publikationer, forskningsbidrag och din profilsida samt ta ut rapporter av olika slag.

Även du som inte är forskare kan använda systemet för att redigera informationen om dig själv så att profilsidan på ki.se beskriver dig och din expertis på ett korrekt sätt. 

Vad händer om jag inte går in och redigerar min information?
Den information som finns om dig och din forskning i de system som integrerats i KI RIMS kommer att återanvändas och automatiskt uppdatera din profilsida på ki.se. Du kan själv välja om du vill justera och komplettera den informationen, eller om du vill låta den vara som den är. 

14 december - Profilinformation från KI RIMS blev synlig på ki.se

Den 14 december 2023 publicerades de nya personliga profilsidorna på ki.se med information hämtad från KI RIMS. Alla på KI har en profilsida på ki.se. På den finns idag kontaktinformation och den information om dig som du har lagt till själv. 

  • 7 september: Den information som fanns på din profilsida den 7 september fördes över till KI RIMS.
  • 14 december: Alla nya personliga profilsidor publicerades. Du kan när som helst göra ändringar och tillägg.

Din profilsida fick också en ny adress (url) i samband med flytten, den gamla kommer dock att fungera under en övergångsperiod så du har tid på dig att till exempel ändra i din e-postsignatur eller på andra ställen där du har länkat till din profilsida.

ME
Innehållsgranskare:
Caroline Myrberg
2024-01-26