Nyhetsbrev från inköp och upphandling

Nyhetsbrev maj 2024

Framtida behov av skyltar

KI har i dagsläget ett ramavtal för skyltar 2-5949/2019 som går ut 2024-06-10. KI har möjlighet att göra ett avrop från nuvarande ramavtal för perioden 2024-06-11 – 2024-12-10 förutsatt att vi innan ramavtalet gått ut specificerat vårt exakta behov under denna period.

Vet ni med er att ni är i behov av skyltar under närmsta månaderna kontakta Sanna Martini senast 30/5.

KI planerar att ha ett nytt ramavtal på plats senare under hösten.

Nytt ramavtal för Pipette Kalibrering tjänster 2-399/2024

Vi är glada att meddela att vi kommer att ha ett nytt ramavtal för Pipette Kalibreringstjänster. Det nya avtalet träder i kraft 2 juni 2024 och kommer att gälla i två (2) år, med möjlighet att förlänga ytterligare två (2).

Beställare måste kontakta leverantörer i nedanstående rangordning för tjänster avseende kalibrering av pipetter:

  1. Nordic Biolabs, lisa.tibbelin@nordicbiolabs.se
  2. VWR, pipettservice.se@vwr.com
  3. Element Metech, info.metech.stockholm@element.com
  4. Mettler Toledo, pipette.nordic@mt.com
  5. RAMC, service@ramcon.se

I de fall behovet av en viss tjänst inte erbjuds av en viss leverantör måste köpare kontakta nästa leverantör i rangordningen. För ytterligare detaljer om hur man lägger beställningar och vilka kategoritjänster som finns tillgängliga via vilken leverantör, se Maps of services.
 

Nytt ramavtal för Vågservice 2-399/2024

Karolinska Institutet har signerat ett helt nytt Ramavtal för vågservice. Avtalet sträcker sig initialt över två (2) år med start 2024-06-02.
Beställare med behov av vågservice ska fortsättningsvis kontakta Mettler Toledo som är vinnande leverantör av avtalet. 
För beställningar vänligen kontakta service.se@mt.com.

Information om defekt i en kit från Merck KGaA

En komponent (Fast Red Violet Solution - Del nr 90239) i Alkaline Phosphatase Detection Kit, katalog SCR004, visade sig vara gul istället för en färglös lösning. En färgändring till gult indikerar att reaktionsmedlet är förbrukat. Mercks utredning har fastställt att roten till problemet är isolerad till batcherna nedan.

Artikelnr: SCR004 - Alkaline Phosphatase Detection Kit
Lot/Batch: 4045983, 4075043 och 4082429

Ramavtal Gene sequencing service - NGS (dnr 2-1424/2020

Ramavtalen omfattar “NGS gene sequencing and related services“ och upphör 2024-07-28. Upphandling pågår för att få nya avtal avseende dessa tjänster på plats.

Avtalen kommer dock inte att vara på plats förrän efter sommaren och vi rekommenderar er därför att göra beställningar före 2024-07-28 för att täcka kända behov. (Enligt Beställaren går det också att beställa NGS sequencing services från den nationella (NGI, etc) och institutions- (BEA, etc) infrastrukturen i avvaktan på nya ramavtal).

 

Dokument

JD
Innehållsgranskare:
2024-06-10