Startsidan i UBW

Startsidan består av Programverktygsfältet och Huvudmenyn.

UBW M7

Om du vill kan du ändra startsida under Din profil.

UBW M7

Programverktygsfältet

UBW M7

Visas alltid överst i programmet och innehåller globala funktioner som:

UBW M7
UBW M7 Foto: N/A

Menyknappar

Huvudmenyn består av ett antal Menyknappar som ordnats lodrätt på vänster sida i fönstret, där varje knapp innehåller menyalternativen för respektive tillgänglig produktmodul. Vilka menyalternativ som visas styrs av din behörighet.

UBW M7
PL
Innehållsgranskare:
Mari Johansson
2023-12-11