Attest

Så här attesterar du inköpsrekvisitioner.

Attestera eller Avvisa ett inköpsförslag

Dina uppgifter visas i Programverktygsfältet och check-ikonen.

Antalet uppgifter visas med en siffra.

När du klickar på en uppgift öppnas den i ett nytt aktivitetsfönster där du kan vidta lämplig åtgärd, t.ex. att godkänna eller attestera en faktura eller rekvisition.

UBW

Du öppnar uppgifterna genom att trycka på uppgiftstexten. I detta fall attestera en rekvisition. Ett nytt fönster öppnas:

UBW

Normalläge

Attestera markerad rekvisition i sin helhet utan ändringar genom att välja åtgärdsknappen Attestera längst ned.

Avvisa markerad rekvisition i sin helhet utan ändringar genom att välja åtgärdsknappen avvisa längst ned. En kommentar krävs.

Ändra projekt: Välj rad och gå ned till Kontering

Visa arbetsflödeskommentarer och logginformation för varje rad genom att klicka översiktsikonen på raden.

Lägg till en kommentar genom att välja en rad skriva sektionen Logg arbetsflöde. För att kopiera denna kommentar till alla rader, klicka Kopiera.

Behandla flera rekvisitioner samtidigt:

UBW

Bocka i kryssrutorna och klicka sedan på en av åtgärdsknapparna längst ned, vanligen Attestera. Detta kommer att attestera och spara alla valda objekt samtidigt.

Avancerat läge:

Avvisa eller dela enskilda rader

Välj en rad i Rekvisitionsdetaljer, raden blåmarkeras.

Gå till Kontering för att göra dina ändringar.

Skriv en kommentar och välj Avvisa och sedan Spara.

UBW

Dela rad:

Välj Dela rad, byt projekt och fyll i procent.

UBW

Välj Attestera på båda raderna och sedan Spara.

UBW
JM
Innehållsgranskare:
2023-12-29