Ekonomihandboken: Myndighetskapital

Begreppet kapital är annorlunda i staten än i näringslivet. Något aktiekapital finns inte i statliga myndigheter såsom Karolinska Institutet.

I stället finns några specifika kapitalformer som beror på hur tillgångarna finansierats. Under rubriken myndighetskapital på balansräkningens skuldsida redovisas posterna:

  • Statskapital
  • Balanserad kapitalförändring
  • Kapitalförändring enligt resultaträkningen (Årets kapitalförändring)
CM
Innehållsgranskare:
Tove Älvemark Asp
2024-07-05