Arkivering och diarieföring av utbildningshandlingar

Många av de utbildningshandlingar som produceras ska diarieföras och arkiveras. Karolinska Institutet är en statlig myndighet och därför ska verksamheten leva upp till den grundlagsstadgade offentlighetsprincipens krav.

Vad som ska bevaras och inte vad gäller utbildningshandlingar står i KI:s Dokumenthanteringsplan, serie 3.

Viktigt att notera är att det finns ett visst utrymme att även spara handlingar av kulturhistoriskt intresse, tidningsartiklar m m (om en utbildning väckt stort medialt intresse/samhällsintresse) eller liknande.

Kontakta oss

Har du frågor angående arkivering och diarieföring av utbildningshandlingar vänligen kontakta registrator@ki.se eller arkivet@ki.se. Har ni frågor som rör antagningsprocessen eller utbildningar generellt kan dessa ställas till antagningen eller studievägledningen.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
  • K8.Klinisk neurovetenskap
Logga in med KI-ID
CV
Innehållsgranskare:
Gabriel Larsson
2024-01-22