Arkivering och diarieföring av personalhandlingar

Bevarande- och gallringskrav för personalhandlingar vid KI finns i Dokumenthanteringsplanen serie 2. Personalhandlingar förvaras främst hos Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) men finns även i viss mån vid institutionerna.

Kontakt

För frågor rörande HR/PA generellt - Kontakta HR-avdelningen.

Har du frågor om arkivering och diarieföring av personalhandlingar - Kontakta arkivet@ki.se eller registrator@ki.se.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
CV
Innehållsgranskare:
Tove Hörner
2024-02-29