Arkivering och diarieföring av kommunikationshandlingar

KI:s kommunikationshandlingar hanteras enligt samma lagstiftning som myndighetens andra allmänna handlingar. I enlighet med KI:s dokumenthanteringsplan ska handlingar som innehar unik information rörande verksamheten bevaras.

Med kommunikationshandlingar avses sådan information som KI kommunicerar såväl ut mot allmänhet som internt, exempelvis sker det genom olika mediala kanaler såsom webb, sociala medier, konferensmaterial etc. Bevarandekrav för dessa handlingar finns i KI:s dokumenthanteringsplan, främst i serie fem men även till viss del i övriga serier.

I KI:s dokumenthanteringsplan finns samlad information om hur olika handlingstyper ska hanteras. 

Kontakt

Foto: Maja Hallerfors

Enheten arkiv och registratur

Öppettider

Måndag - fredag kl. 09.00-15.00

Lunchstängt kl.11.30-13.00

 

Telefon: 08-524 865 95

Adress:

Nobels väg 5

171 77 Stockholm

 

Kontakta arkivet

Kontakta arkivet om du söker ett äldre examensbevis eller har frågor om arkivering och historiska handlingar.

E-post: arkivet@ki.se

 

Kontakta registrator

Kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring.

E-post: registrator@ki.se

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
  • UF.Arkiv & Registratur
Logga in med KI-ID
CV
Innehållsgranskare:
Gabriel Larsson
2024-04-11