Arkivering och diarieföring av ekonomihandlingar

Bevarandekraven för de allra flesta ekonomihandlingar återfinns i Dokumenthanteringsplanens serie 2 (forskningsfinansiering i serie 4).

Image with several items connected to finances; a calculator, a chart.

Kontakt

Har du frågor rörande ekonomiska handlingar generellt – kontakta ekonomiavdelningen - ekonomiservice@ki.se.

Har du frågor rörande arkivering eller diarieföring av ekonomiska handlingar kontakta oss - arkivet@ki.se eller registrator@ki.se.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
CV
Innehållsgranskare:
Tove Hörner
2024-04-23