Avslut - BP 5 och BP 6

Projektledaren skall när projektet är klart författa ett överlämningsdokument (Mall Överlämningsdokument AU-projekt) där bland annat eventuell restlista och kvarstående risker beskrivs.

Överlämningsdokumentet skall sedan tas emot av förvaltningen och/eller mottagande organisation. Efter det fattas ett BP 5 beslut om att avsluta projektet leverans. Detta besluts tas av styrgruppen.

Projektledaren får då uppdrag att författa en slutrapport (Mall Slutrapport AU-projekt) där bland annat den eventuella restlistan finns med. Man gör även en projektanalys där erfarenheter av projektet summeras.

Slutrapporten får ett BP 6 beslut av styrgrupp och universitetsdirektör och projektet är sedan formellt avslutat.

Projektkoden skall sedan avslutas hos Ekonomiavdelningen.

 

Dokument

UL
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2023-11-29