SPOC för forskningsinfrastruktur

Karolinska Institutet utvecklar för närvarande en servicefunktion kallad single point of contact (SPOC) för frågor om forskningsinfrastruktur. Hit kan du som är forskare inom KI och Region Stockholm höra av dig om du är osäker på vilka core-faciliteter som erbjuder de verktyg eller analysmetoder du behöver eller om du har frågor rörande regelverk och tillstånd kopplat till användning av core-faciliteter.

Rött lokaliseringsmärke i en karta.
Illustration: Pixabay/public domain

SPOC-funktionen är öppen under kontorstid och nås på spocinfrastructure@ki.se. Vid behov går det också bra att boka personliga möten.

Vem kan ställa frågor till SPOC?

SPOC-funktionen riktar sig i första hand till forskare, såväl grundforskare som kliniska forskare, verksamma inom Karolinska Institutet och Region Stockholm. Men även ansvariga för core-faciliteter inom KI-sfären kan höra av sig för rådgivning.

Vilken typ av frågor besvaras av SPOC?

Ingen fråga är ”för dum” för att ställas och ingen för avancerad heller – utan vi försöker hjälpa dig att hitta de svar du söker. Det kan till exempel handla om vilken typ av analysmetod som passar bäst för att besvara en viss frågeställning och vilken eller vilka anläggningar inom akademin som erbjuder denna service. Men det kan också vara tips på externa företag som säljer en viss tjänst och vilken enhet på universitetsförvaltningen eller myndighet som ansvarar för regelverk och tillstånd inom olika områden. I stället för att du som forskare mejlar runt till olika instanser tar vi reda på svaren åt dig.

En funktion i utveckling

Satsningen på en SPOC för forskningsinfrastruktur ingår i Karolinska Institutets strategi för forskningsinfrastruktur, där bland annat behovet av enklare kontaktvägar och vägledning för användarna identifieras. SPOC-funktionen testades i ett pilotprojekt under hösten 2021 och är fortfarande under utveckling. Ett viktigt delmål är att skapa en kontaktsida i bokningssystemet iLab. 

Vi som svarar på era frågor

SPOC-funktionen för forskningsinfrastruktur sköts tills vidare av fakultetskansliet inom universitetsförvaltningen på uppdrag av infrastrukturnämnden. Vi som sköter funktionen är:

Karin Dahlman-Wright

PhD, professor

Lena Lewin

PhD, vetenskaplig sekreterare

Mats Andersson

PhD, vetenskaplig sekreterare

Kontakta SPOC

Single point of contact för frågor om forskningsinfrastruktur och för att boka möte. Vi besvarar dina meddelanden under kontorstid. 

spocinfrastructure@ki.se