SPOC för forskningsinfrastruktur

Under hösten 2021 genomför Karolinska Institutet ett pilotprojekt med en funktion kallad single point of contact, SPOC, för frågor rörande forskningsinfrastruktur. Hit kan du som är forskare inom KI och Region Stockholm höra av dig om du är osäker på vilka core-faciliteter som erbjuder de verktyg eller analysmetoder du behöver eller om du har frågor rörande regelverk och tillstånd kopplat till användning av core-faciliteter.

Rött lokaliseringsmärke i en karta.
Illustration: Pixabay/public domain

SPOC-funktionen är öppen under kontorstid och nås på spocinfrastructure@ki.se. Vid behov går det också bra att boka personliga möten.

Vem kan ställa frågor till SPOC?

SPOC-funktionen riktar sig i första hand till forskare, såväl grundforskare som kliniska forskare, verksamma inom Karolinska Institutet och Region Stockholm. Men även ansvariga för core-faciliteter inom KI-sfären kan höra av sig för rådgivning.

Vilken typ av frågor besvaras av SPOC?

Ingen fråga är ”för dum” för att ställas och ingen för avancerad heller – utan vi försöker hjälpa dig att hitta de svar du söker. Det kan till exempel handla om vilken typ av analysmetod som passar bäst för att besvara en viss frågeställning och vilken eller vilka anläggningar inom akademin som erbjuder denna service. Men det kan också vara tips på externa företag som säljer en viss tjänst och vilken enhet på universitetsförvaltningen eller myndighet som ansvarar för regelverk och tillstånd inom olika områden. I stället för att du som forskare mejlar runt till olika instanser tar vi reda på svaren åt dig.

Bakgrund till pilotprojektet

Satsningen på SPOC för forskningsinfrastruktur ingår som en del i Karolinska Institutets strategi för forskningsinfrastruktur, där bland annat behovet av enklare kontaktvägar och vägledning för användarna identifieras. Beslutet om pilotprojektet fattades av infrastrukturrådet i april 2021. Projektet genomförs under tre månader under hösten, med start i mitten av september.

Hur blir det när projektet är över?

Utöver att hjälpa så många forskare som möjligt, är syftet med höstens pilotprojekt att samla kunskap om omfattning och typ av frågor som kommer in via SPOC-funktionen och hur de kan hanteras. Efter att pilotprojektet är över görs en utvärdering, som i sin tur ska ligga till grund för införandet av en mer permanent SPOC för forskningsinfrastruktur våren 2022. Det är därför viktigt att många använder sig av funktionen under testperioden så vi får ett tillräckligt underlag för utvärdering.

Välkommen också att lämna förslag och komma med synpunkter på spocinfrastructure@ki.se. Vi ber om förståelse för att pilotprojektet är ett tillfälle till lärande för alla och att det är genom att arbeta tillsammans som vi utvecklar verksamhet. Parallellt med SPOC-projektet genomförs hösten 2021 även två enkätundersökningar om KI:s forskningsinfrastruktur.

Vi som svarar på era frågor

Pilotprojektet SPOC för forskningsinfrastruktur genomförs av fakultetskansliet inom universitetsförvaltningen på uppdrag av infrastrukturrådet. Vi som sköter funktionen är:

Karin Dahlman-Wright

PhD, professor

Lena Lewin

PhD, vetenskaplig sekreterare

Ingrid Wallenstein

Ekonom, controller

Mats Andersson

PhD, vetenskaplig sekreterare

Kontakta SPOC

Single point of contact för frågor om forskningsinfrastruktur och för att boka möte. Vi besvarar dina meddelanden under kontorstid. 

spocinfrastructure@ki.se