SNIC User Forum på Karolinska Institutet 2019

Välkomna till SNIC User Forum med tema Bioinformatik den 27 september 2019! SNIC önskar en dialog med sina användare och välkomnar därför forskare att presentera sina resultat samt befintliga och tillkommande resursbehov inom beräkning, lagring och tillämpningsstöd. I årets SNIC User Forum på Karolinska Institutet är temat Bioinformatik och hur känsliga personuppgifter påverkar forskningsprocessen. Registrering medför kaffe med dopp (Fika)!

Inghesalen Widerströmska huset Karolinska Institutet
Inghesalen Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 Karolinska Institutet

Program och registrering

Välkomna att ta del av programmet och registrera er om ni önskar fika.

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) erbjuder access till högpresterande databehandling s.k. HPC (High Perfomance Computing) samt lagring av aktivt data för svenska forskare. SNICs användarstöd i form av tillämpningsexperter samt SNIC support avser att underlätta användandet av installerade applikationer samt underlätta installation och anpassning av användarnas egna applikationer till HPC miljö.  Utvecklandet av nya verktyg sker i dialog med användarna och SNIC User Forum på Karolinska Institutet vänder sig nu speciellt till användare inom Bioinformatik i Stockholmsområdet.  En av SNICs tjänster som är populär på Karolinska Institutet är SNIC-SENS som erbjuder möjligheten att behandla känsliga personuppgifter i HPC miljö.  Dagens Bianca och Castor kommer snart att behöva ersättas av nya resurser och användarnas erfarenheter av dagens SNIC-SENS miljö kan återanvändas för design av den nya resursen.  

För att attrahera ett bredare spektrum av Stockholms bioinformatiker till SNIC User Forum så har vi ett vetenskapligt program där presentatörerna är SNIC användare och förutom sin forskning inbjuder till diskussion om hur känsliga personuppgifter påverkar forskningsprocessen samt återkoppling och framåtblickar på SNICs tjänster till vetenskapssamhället.

 

SNIC User Forum, Tomtebodavägen 18, Karolinska Institutet