Skicka in ditt bidrag till minnesbanken!

Hjälp enheten för medicinens historia och kulturarv att samla in och bevara det som händer idag! Källmaterial från den pågående pandemin kommer användas av forskare i framtiden och av andra som vill lära sig mer om hur svensk sjukvård och svensk forskning svarade på coronaviruset.

Vill du bidra med fysiska ting, kontakta Maria Josephson för mer information.

Namn: