”Share and PREPARE”

Arbetsterapeutprogrammet deltog nyligen på en internationell konferens där de berättade om sitt arbete med internationalisering. Där presenterade de också den förberedande kurs som tagits fram för utresande utbytesstudenter vid KI.

Jag träffar Helena Brodin VIL-Samordnare på arbetsterapeutprogrammet ungefär en vecka efter att hon kommit hem från European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) årliga möte i Lissabon, Portugal. Utbildningsprogrammet har deltagit med både lärare och studenter för att dela med sig av en del av den internationella verksamhet som pågår på programmet. Och det är en hel del som händer på just arbetsterapeutprogrammet…

Deltar i projekt för internationalisering

Arbetsterapeutprogrammet har länge arbetat med internationalisering med Susanne Guidetti vid rodret men nyligen förstärktes gruppen och den består nu av 5 personer (Aileen Bergström, Lisette Vera Frias, Susanne Guidetti, Sofia Vikström och Helena Brodin). Det har medfört att de har kunnat arbeta mer på bred front med de internationella frågorna t.ex. på sektionsdagar och vid pedagogiska dagar. Programmet är också en av fem utbildningsprogram som deltar i projektet Internationalisation of the Curriculum (IoC).

En kurs som förbereder utresande studenter

Jag kontaktade programmet eftersom jag fick höra att de skulle presentera en kurs på ENOTHE som är framtagen av de internationella handläggarna tillsammans med Jennifer Valcke, pedagogisk utvecklare. Onlinekursen PREPARE är utvecklad som ett stöd för att förbereda utresande studenter för deras internationella utbyte. Tidigare har förberedelserna mera utgått från ett samtal vid ett personligt möte. Med Prepere hoppas man att kursens reflekterande moment gör att man som student kan känna sig mera förberedd.

Med vid presentationen på ENOTHE deltog två arbetsterapeutstudenter, Josefina Lundin och Anna-Lena Ulin, som genomförde kursen live. Eftersom kursen precis har lanserats finns det ännu ingen utvärdering att presentera och därför var studenternas reaktioner intressanta för deltagarna. Även om studenterna uppfattade en del av frågorna som grundläggande så gillade de ändå de faktum att man tvingades att reflektera.

Om man redan innan sina utlandsstudier börjar reflektera över de ämnen som Prepare tar upp, så man slipper lägga så mycket tid och energi på det på plats, tror jag att man kan få ut mer av sina studier.

Josefina Lundin, arbetsterapeutstudent termin 5

Kursen Prepare var bra, gav mig flera påminnelser om saker som jag annars inte skulle ha tänkt på. Den gav också en större bild av världsläget, speciellt genom Hans Roslings videoklipp, vilket jag tyckte var nyttigt och bra.

Anna-Lena Ulin, arbetsterapeutstudent termin 5

Båda studenterna uppskattade möjligheten att få delta på en internationell konferens och hoppas att fler program ger sina studenter denna möjlighet. Helena tyckte också att det var värdefullt att ha med sig studenter och på så sätt delvis uppleva konferensen genom deras perspektiv och frågor.

Vikten att reflektera

Effekten av en förberedelsekurs är kanske svår att mäta men frågan är om det är relevant, diskuterar jag och Helena. Reflektionen är en process och utbyteserfarenheterna kanske får ett värde långt efter utbytet. Det är ju en del av det Helena refererar till som ”det konstanta lärandet” som gäller för såväl studenter som lärare som yrkesverksamma oavsett profession. Reflektionen är nyckeln till lärande.

 

Vill du höra mer om arbetsterapeutprogrammets internationella arbete kontakta Susanne Guidetti.

Har du också något inspirerande, spännande eller intressant att berätta kopplat till internationalisering och utbildning? Kontakta mig , Emma Hägg, redaktör för Internationalisation Update, teammedlem i IoC-projektet och internationell handläggare på Internationella kansliet.

Korta fakta om PREPARE
Onlinekursen PREPARE togs fram för att bättre förbereda alla utresande utbytesstudenter vid KI för sina studier utomlands. Sedan höstterminen 2018 skickas den nu ut till alla utbytesstudenter vid KI. Kursen är på engelska, görs online i pingpong och tar ca 40 minuter att genomföra. Kursen består av tre delar; cultural competence, global health och health and safety. Den har tagits fram av Student- och Karriärservice; LIME och Uppdragsutbildningen.
För frågor kring PREPARE, kontakta de internationella handläggarna på Utbildning- och Forskarutbildningsstöd.

EH
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2023-06-09