Seminarier vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Vid institutionen för biovetenskaper anordnas tre olika seminarieserier; Prefektens seminarieserie, BioNuts seminarieserie och vår interna seminarieserie.

Mer information och seminariescheman fås på de engelska sidorna för varje seminarieserie.

Prefektens seminarieserie är en serie som syftar till att lyfta fram utvalda toppforskare vid Karolinska Institutet och andra universitet i Sverige. Den är utformad för att särskilt främja kvinnliga forskare för att öka deras synlighet och för att arbeta för en mer jämställd könsfördelning i ledande positioner. De arrangeras vanligtvis 1-2 gånger per år och är öppna för alla studenter och personal vid Karolinska Institutet.

BioNuts seminarieserie är en seminarieserie där de olika gruppledarna vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära bjuder in till och ansvarar  för ett seminarium på olika torsdagar under året. Seminarierna är öppna för alla intresserade.

BioNuts interna seminarieserie är en serie där våra doktorander och postdoktorala forskare från de olika forskargrupperna vid BioNut presenterar sitt arbete under 15 minuter vardera. De anordnas vanligtvis 4-6 gånger/termin. Dessa seminarier är öppna för personer som arbetar i Neo och för studenter på BioNut (låst innehåll för medarbetare).