Seminarier KI:s etikråd

KI:s etikråd arrangerar regelbundet seminarier på temat etik. Seminarierna vänder sig till KI:s studenter, medarbetare och intresserad allmänhet.

Tidigare seminarier i urval

2023

Är det etiskt och vetenskapligt försvarbart att genomföra djurförsök, KI:s etikråd seminarium (2023-10-26)

Seminarium om autism (2023-01-30)

Seminarium om historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar (2021-02-02)

SS
Innehållsgranskare:
KI Kommunikati…
2023-11-28