Seminarier KI:s etikråd

KI:s etikråd arrangerar regelbundet seminarier på temat etik. Seminarierna vänder sig till KI:s studenter, medarbetare och intresserad allmänhet.

Aktuellt seminarium KI:s etikråd

Zebrafiskar
Närbild av zebrafiskar. Foto: Lars Bräutigam

Är det etiskt och vetenskapligt försvarbart att genomföra djurförsök?

Om djurförsök är etiskt försvarbara och vetenskapligt berättigade är en fråga som ständigt diskuteras. Karolinska Institutets etikråd bjuder nu in till ett seminarium 26 oktober för att diskutera djurförsök.

Anmäl dig via epost för att delta fysiskt i seminariet. Mer information om programmet.

Seminarium om autism (2023-01-30)

Seminarium om historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar (2021-02-02)

SS
Innehållsgranskare:
KI Kommunikati…
2023-09-19