Skip to main content

SciLifeLab på KI

SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, men fungerar som en nationell resurs för hela Sverige när det gäller molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. Forskningsfaciliteten kombinerar den bästa tekniska kompetensen med fördjupade kunskaper om translationell medicin och molekylär biovetenskap.

SciLifeLabs Stockholmsnod är beläget på Tomtebodavägen på Campus Solna. Närheten till KI och Karolinska Universitetssjukhuset underlättar avsevärt samarbeten med kliniskt orienterade grupper och ger dessa grupper tillgång till etablerad infrastruktur.

En ledning har utsetts för SciLifeLab. Till denna har rektorerna för de fyra värduniversiteten utsett sina respektive representanter. KI har utsett prorektor Karin Dahlman-Wright till representant i nationella styrelsen för SciLifeLab. Janne Lehtiö representerar KI som Scientific Director. Vicedekanen för infrastruktur Stefan Eriksson är utsedd till Integration Director.

SFO-priogrupp

På KI finns dessutom en intern SFO-priogrupp. Priogruppen har till uppgift att fördela KI-medel inom ramen för det strategiska forskningsområdet (SFO) SciLifeLab.

Medlemmar i SFO-priogrupp för KI-SciLifeLab är:

Kontakt

 

Mats Andersson

Vetenskaplig samordnare