Samordningsgrupp för kvalitetsarbete

Samordningsgruppen är ett beredande organ för rektors beslut avseende kvalitetssystemet och för fakultetsnämnden avseende strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Gruppen samordnar KI:s interna arbete med externa kvalitetsgranskningar.

Samordningsgruppens sammansättning

Samordningsgruppen för kvalitetsarbetet leds av prorektor Anders Gustafsson.

Övriga ledamöter är av rektor utsedd akademisk rådgivare, de tre vicerektorer (alternativt vice kommittéordförande eller ledamot i kommitté med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor), de tre dekanerna (alternativt av dekan utsedd prefekt) samt två studentrepresentanter.

Ordförande:

Anders Gustafsson

Ledamöter:

Anna Kiessling, akademisk rådgivare

Johanna Zilliacus, områdesansvarig för kvalitetssystem, KU

Robert Harris, vicerektor, KFU

Birgitta Henriques Normark, vicerektor, KF

Anna Martling, dekan institutionsgrupp nord

Christer Höög, dekan institutionsgrupp Solna

Maria Eriksdotter, dekan institutionsgrupp syd

 

Sammanträdestider

Våren 2022

1 mars kl. 13.00 – 15.00

30 mars kl. 13.00 – 15.00

27 april kl. 15.00 – 16.30

7 juni kl. 13.00 – 15.00