Samordningsgrupp för kvalitetsarbete

Samordningsgruppen är ett beredande organ för rektors beslut avseende kvalitetssystemet och för fakultetsnämnden avseende strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Gruppen samordnar KI:s interna arbete med externa kvalitetsgranskningar.

Samordningsgruppens sammansättning

Samordningsgruppen för kvalitetsarbetet leds av tf prorektor Anders Gustafsson.

Övriga ledamöter är av rektor utsedd akademisk rådgivare, de tre vicerektorer (alternativt vice kommittéordförande), de tre dekanerna (alternativt av dekan utsedd prefekt) samt två studentrepresentanter.

Ordförande:

Anders Gustafsson

Ledamöter:

Anna Kiessling, akademisk rådgivare

Lars Henningsson, vice kommittéordförande KU

Robert Harris, vice rektor KFU

representant, KF

Anna Martling, dekan institutionsgrupp nord

Christer Höög, dekan institutionsgrupp Solna

Maria Eriksdotter, dekan institutionsgrupp syd

 

Sammanträdestider

Hösten 2019

2 oktober 14.00 – 16.00

26 november 16.00 – 17.00

Våren 2020

13 januari 13.00 – 15.00

23 mars 13.00 – 15.00

12 maj 15.00 – 17.00

 

Minnesanteckningar

19 februari 2019