Samordningsgrupp för kvalitetsarbete

Samordningsgruppen är ett beredande organ för rektors beslut avseende kvalitetssystemet och för fakultetsnämnden avseende strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Gruppen samordnar KI:s interna arbete med externa kvalitetsgranskningar.

Samordningsgruppens sammansättning

Samordningsgruppen för kvalitetsarbetet leds av prorektor.

Övriga ledamöter är av rektor utsedd akademisk rådgivare, de tre vicerektorer (alternativt vice kommittéordförande eller ledamot i kommitté med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor), de tre dekanerna (alternativt av dekan utsedd prefekt) samt två studentrepresentanter.

Ordförande:

Anders Gustafsson, prorektor

Ledamöter:

Anna Kiessling, akademisk rådgivare
Johanna Zilliacus, områdesansvarig för kvalitetssystem, KU
Robert Harris, vicerektor, KFU
Martin Bergö, vicerektor, KF
Anna Martling, dekan institutionsgrupp nord
Christer Höög, dekan institutionsgrupp Solna
Maria Eriksdotter, dekan institutionsgrupp syd