Samarbete & innovation

Samarbete förbättrar implementeringen av innovativa idéer och lösningar genom att dela kunskap inom sociala och professionella nätverk. KI har lång erfarenhet av innovation och samarbeten med externa partners och finansiärer, vilket har resulterat i att nya tjänster, produkter och kunskap utvecklats.

Samarbeten

Från idé till innovation