Saco-S-sektionen vid universitetsförvaltningen

Vid universitetsförvaltningen på KI verkar Saco-S-sektionen - Saco-UF - för att skapa bra villkor för dig som akademiker för att kunna trivas på jobbet och kunna bidra till ett bättre KI.

Saco-UF är ett lokalt organ för KI-anställda verksamma vid universitetsförvaltningen och som tillhör fackförbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Saco-UF deltar i samverkansmöten på lokal nivå med personalchef för UF Tanja Westin, personalhandläggare Ingrid Svensson, administrativ chef Tomas Högberg och inbjudna föredragande chefer. Ibland deltar också universitetsdirektör Katarina Bjelke.

Protokollen från samverkan sparas i en mapp i UFs gemensamma server: G:\UF\UF_övergripande\Personal UF\Samverkansgruppen

Sektionen sammanträder vid årsmötet, däremellan sköts arbetet av styrelsen som väljs vid årsmötet.

Styrelse för Saco-UF

Kontaktperson: uppdateras snarast

Platsombud: Sabina Giulini och Anna Sarkany

Kontaktuppgifter

Styrelsen för Saco-UF nås via saco@uf.ki.se.

SG
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2022-05-16