Skip to main content

Rutiner vid LIME och praktikaliteter som rör lokalerna i Widerströmska

Här hittar du information som rör olika rutiner vid institutionen samt kring LIME:s lokaler i Widerströmska.

Kontorsmaterial

KontorsmateriaI finns i ett förråd i "nya delen" av plan 4. Om du behöver beställa kontorsmaterial, kontakta Therese Wahlström.

Kök & pentry

Skulle det bli ont om plats i köket på plan 4 så är även köket på plan 3 tillgängligt för LIME.

Vi har alla ett ansvar att hålla ordning i köket och pentryt. Schema för hur huvudansvar i köket fördelas veckovis.

Lysrör

Trasigt lysrör felanmäls till infrastruktur.gph@ki.se 

Namnskylt till rum

För att skapa en namnskylt till ditt rum kan du använda vår mall. Ladda ner och fyll i informationen, sen är det bara att skriva ut (i färg).

Ladda ner mall till dörrskylt

Om du behöver hjälp med dörrskylten, kontakta Therese Wahlström.

Passerkort

Passerkort utfärdas av receptionen i Aula Medica. Passerkortsintyg underskrivet av Prefektassistent krävs. När du fått det nya passerkortet i din hand kontakta någon av nedanstående personer för att få hjälp med att aktivera ditt kort:

Parkering

För att få parkera till personaltaxa behöver du en personaldekal som du hämtar hos:

Mer info om parkering på KI.

Postfack

Du hittar ditt postfack i postrummet närmast din arbetsplats. Om du har frågor eller saknar postfack, hör av dig till prefektassistent@lime.ki.se.

Post

  • För utgående post används kuvert med förtryckt streckkod. Om du använder emballage som inte har förtryckt streckkod, t ex vadderade kuvert, måste du klistra på en streckkodsetikett.
  • Brev med streckkod lämnas i fack för utgående post i post- och kopieringsrummen, alternativt i en blåvitrandig postlåda på campus. Lägger du breven i en vanlig postlåda räknas de som ofrankerade och kommer att beläggas med straffavgift.
  • Ett brev får väga max 2 kg, tyngre försändelser måste skickas som paket.
  • Massutskick bekostas av respektive projekt - meddela alltid projektnummer till ekonomi.gph@ki.se.

Paket

Påskrift från Prefekt

Före påskrift: Lägg det du behöver påskrivet i inkorg utanför prefekt Carl Johan Sundbergs rum (4103), vid behov i förseglat kuvert och om det är brådskande i den röda lådan. 

Efter påskrift: Påskriven post hämtas i utkorgen på samma plats som ovan. Om du istället vill att ska gå med kommande postrunda, skicka med svarskuvert eller post-it där det framgår i vilket postfack det ska lämnas.

Rumsnyckel till kontorsrummen i Widerströmska

Rumsnyckel kvitteras ut hos Infrastruktur / LIME IT och återlämnas förstås när du slutar.

Vilrum

Trött, privat samtal, bön eller en tyst minut? Det finns två vilrum på plan 4 i Widerströmska.