Rutiner vid LIME och praktikaliteter som rör lokalerna i Widerströmska

Här hittar du information som rör olika rutiner vid institutionen samt kring LIME:s lokaler i Widerströmska huset.

Felanmälan och möbelrelaterade frågor

​Lysrörsbyte eller fel på små-el i kök (micro etc): LIME Lokalsamordnare –  lokaler@lime.ki.se  ​

Övriga fel i huset (trasiga persienner, stopp i avlopp mm): Var och en felanmäler via Akademiska Hus. Tips: använd appen Mitt Campus.  ​

Flytt av möbler inom plan 4: Utförs på egen hand om möjligt och beställs annars via LIME  Lokalsamordnare – lokaler@lime.ki.se 

Flexibla arbetsplatser

LIME tillhandahåller under en period tre flexibla skrivbordsplatser. Primär målgrupp är tillfälliga besökare eller då behov av extra skrivbordsplatser uppstår under en kortare period av andra skäl. Se ritning för mer information och om hur du bokar en plats.

Kontorsmaterial

KontorsmateriaI finns i ett förråd i "nya delen" av plan 4. Om du behöver beställa kontorsmaterial, kontakta LIME Lokalsamordnare –  lokaler@lime.ki.se  

Kök & pentry

Vi har alla ett ansvar att hålla ordning i kök och pentry. Schema för hur huvudansvaret fördelas finns anslaget. 

Namnskylt till rum

För att skapa en namnskylt till ditt rum kan du använda vår mall. Ladda ner och fyll i informationen, sen är det bara att skriva ut (i färg).

Om du behöver hjälp med dörrskylten, kontakta LIME Lokalsamordnare –  lokaler@lime.ki.se 

Namnskylt till rum - mall

Posthantering

Post IN: Under terminerna delar Bo Planstedt ut posten i våra postfack samt tar emot leveranser. 

Post UT: Utgående post lämnas i post- och kopieringsrummens utkorgar för intern- och externpost. Obs att andra rutiner kan gälla utanför ordinarie terminstid, vilket kommuniceras via LIME Newsletter. 

Tänk på att: 

  • Använd kuvert med förtryckt streckkod. Om du använder emballage som inte har förtryckt streckkod, t ex vadderade kuvert, måste du klistra på en streckkodsetikett.
  • Lägg inte streckkods-frankerade kuvert på vanlig postlåda. De räknas då som ofrankerade och beläggs med straffavgift.
  • Ett brev får väga max 2 kg, tyngre försändelser måste skickas som paket (se nedan). 
  • Massutskick bekostas av respektive projekt - meddela alltid projektnummer till LIME Lokalsamordnare –  lokaler@lime.ki.se  

Pakethantering

Paket IN: Bo Planstedt bevakar LIMEs budtelefon och tar emot leveranser under ordinarie terminsveckor. Andra rutiner kan gälla övriga delar av året, vilket kommuniceras i LIME Newsletter. 

Paket UT: ​För att skicka paket kan du kontakta det upphandlade transportföretaget Your Special Delivery Service

Rumsnyckel

Rumsnyckel till kontorsrummen i Widerströmska huset kvitteras ut hos LIME Lokalsamordnare –  lokaler@lime.ki.se  och återlämnas förstås när du slutar.

Skrivare, kopiator, scanner

Sedan vi övergått till ITA har vi även nya eduPrint-skrivare.

  • Felanmälan - görs av den som upptäcker behovet
  • Pappersinköp - Lokalsamordnare
  • Papperspåfyllning - görs av den som upptäcker behovet
  • Tonerinköp - sker per automatik från Ricoh
  • Tonerpåfyllnad -  görs av den om upptäcker behovet

Annelie Jonsson

Lokalsamordnare LIME