Rutiner och säkerhetsåtgärder i KI:s utbildnings- och möteslokaler med anledning av covid-19

För att minimera en spridning av covid-19 på campus, har följande rutiner och säkerhetsåtgärder tagits fram och införts på våra campus. Rutinerna är uppdaterade inför höstterminen 2021

Lokaler och skyltning

 • Handsprit och skyltning om att hålla avstånd finns i alla större entréer på båda campus
 • Klisterdekaler om att hålla avstånd på golv i publika ytor
 • Studentpentryn är uppmärkta för att underlätta avståndshållning
 • Extra hygienstädning görs på alla publika toaletter dagligen
 • Tentasalar hygienstädas mellan olika grupper, vid tidsbrist finns desinfektionsservetter att använda.
 • Handsprit skall finnas i anslutning till bokade lokaler som ingår i schemaläggningen.
 • Vid akuta städrelaterade problem se kontaktuppgifter nedan.
 • Studenter måste lämna lokalerna efter avslutad lektion för att städning ska kunna påbörjas direkt!

Munskydd

 • Fastighetsavdelningen köper in munskydd.
 • Distribution av dessa tillsammans med handsprit, instruktion och avfallspåsar sker till institutionerna efter mängd studenter/institution.
 • Beställning av munskydd görs endast av administrativa chefer (AC) till lina.liljegren@ki.se

Kontaktuppgifter

Marie Mouratidou

Arbetsledare Städning Campus Flemingsberg

Kyriakos "Kirre" Matentzouglo

Arbetsledare Städning Campus Solna

Georgious Minoridis

Arbetsledare Städning Campus Solna