Rutiner och säkerhetsåtgärder i KI:s utbildnings- och möteslokaler med anledning av covid-19

För att minimera en spridning av covid-19 på campus, har följande rutiner och säkerhetsåtgärder tagits fram och införs på våra campus.

Lokaler och skyltning

 • Handsprit och skyltning om att hålla avstånd finns i alla större entréer på båda campus
 • Klisterdekaler om att hålla avstånd på golv i publika ytor
 • Studentpentryn är uppmärkta för att underlätta avståndshållning
 • Uppmärkning av bord/platser som inte ska användas. Gäller endast tentasalar och lokaler som ingår i schemaläggningen.
 • Extra hygienstädning görs på alla publika toaletter dagligen
 • Extra hygienstäd kommer att göras i bokade lärosalar varje dag och under lunchtid om ny grupp bokat på eftermiddagen.
 • Tentasalar hygienstädas mellan olika grupper, vid tidsbrist finns desinfektionsservetter att använda.
 • Handsprit skall finnas i anslutning till bokade lokaler som ingår i schemaläggningen.
 • Mall för max antal personer som får vistas i ett mötesrum/lokal (ladda ner ppt-mall, fyll i antal personer, skriv ut).

Munskydd

 • Fastighetsavdelningen köper in munskydd.
 • Distribution av dessa tillsammans med handsprit, instruktion och avfallspåsar sker till institutionerna efter mängd studenter/institution.
 • Beställning av fler munskydd görs endast av administrativa chefer (AC) till lina.liljegren@ki.se

Nedladdningsbara instruktioner