RSO - Avdelningen för forskarstöd

Research Support Office (RSO) riktar sig till forskare med rådgivning kring administration, ekonomi, formulering av ansökan, efterföljande kontrakt samt datahantering och dokumentation.

Besök vår webbsida

RSO är uppdelad i 4 enheter:

World money
Photo: GettyImages.

1. GO - Grants Office

 • Finansieringskällor
 • Aktuella utlysningar
 • KI interna bidrag och priser
 • Extern finansiering - rådgivning, stöd och handläggning
 • Utbildning vid interna processer för större ansökningar
 • Regelefterlevnad, samordning och signatur av bidragsavtal, konsortieavtal
Report laptop computer
Foto: GettyImages.

2. GMO - Grants Management Office

 • Ekonomisk uppföljning av pågående EU-, USA- och Sida-projekt
 • Budgetuppföljning
 • Projektledning
 • Revisionssamordning
Compliance
Foto: GettyImages.

3. CDO - Compliance & Data Office

 • Forskningsdokumentation
 • Data- och informationshantering
 • Rådgivning kring lagar och regler för externt finansierade projekt, "non-financial compliance"
 • Kliniska prövningar, etik och personuppgiftshantering
 • ELN - Elektronisk loggbok
Shake hands
Foto: GettyImages.

4. EEO - External Engagement Office

 • Näringslivssamverkan - långsiktiga partnerskap med näringslivet
 • Stöd för hantering av forskningssamarbete, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor
 • KI Karriärservice för doktorander, postdocs och forskare
 • EIT Health - operativa och strategiska initiativ för nya projekt inom utbildning, innovation och affärsutveckling

RSO chef

Björn Kull leder avdelningen för forskarstöd (RSO) med högt kvalificerad personal inom vetenskaplig forskning och administration, kommunikation och kunskap inom EU:s och andra internationella och nationella finansieringsorgan.

Kontakta gärna Björn Kull om du har några förslag eller synpunkter på vårt arbete med forskarstöd. För andra specifika frågor, vänligen besök respektive webbsidor ovan för information och tillgängliga stödfunktioner.

Björn Kull

Chef för RSO (Research Support Office) och för GO (Grants Office)
08-524 860 35

Enhetschefer

Rikard Lingström

Chef för GMO (Grants Management Office)

Cecilia Martinsson Björkdahl

Chef för CDO (Compliance & Data Office)

Richard Cowburn

Chef för EEO (External Engagement Office)


Övergripande roller på RSO

Anne-Marie Windahl

RSO administratör

Kseniya Hartvigsson

Kommunikatör. Mitt fokus ligger på digital innehållsutveckling, visualisering, medieproduktion och webbdesign.

Jonas Molander

Projektledare. Jag är ansvarig för implementering av ett Research Information Management System (RIMS).


Stockholm trio i Bryssel

Dan Andrée representerar Stockholm trio (KI, KTH, SU) i Bryssel avseende forskning, innovation och utbildning.

Dan Andrée

Senior Advisor, EU R&I Policy

Organisatorisk tillhörighet: Grants Office (GO)

Adress i Bryssel: c/o Stockholm Region EU Office, Avenue Marnix 28, 1000 Bryssel, Belgien


Besök RSO - Google map

Nobels väg 15A, Solna